New Mori Seiki NMW3000

5 axes continuous Machines Mori Seiki NMW3000 with 34 palets and 120 tools.

Seiki NMW3000