Nouveau Mori Seiki NMW3000

Machine Mori Seiki 5 axes continue avec 34 palettes et 120 outils.

Seiki NMW3000